Scurt istoric

Istorie Ianuarie 25, 2012

Lucrările de zidire a bisericii au început pe 13 iunie 2007 şi au fost finalizate în primăvara anului 2009, cu ajutorul şi participarea credincioşilor din parohie şi din mun. Dorohoi, o contribuţie importantă avându-o  familia d-nului Gheorghe Rotaru din Dorohoi,  administrator al S.C. Nordic Romar SRL.

Parohia „Sf.Ilie” Dorohoi, aflată la o depărtare de 2 km de municipiul Dorohoi, cuprinde cartierul Dealu Mare situat pe Dealul Polonicului, așezare ce-și  menţine denumirea de când oştile poloneze au staţionat pe acest platou.

Parohia a fost  înfiinţată în luna martie 2006, prin desprinderea din parohia Sf. Dumitru Dorohoi.

Iniţial, ca filie a parohiei Sf. Dumitru, a fost păstorită de Pr. Alexandru Bogdan Ailenei, care a făcut primele demersuri pentru construirea unei biserici pentru această comunitate. Prezenţa unei biserici era impusă atât de distanţa destul de mare faţă de oraşul Dorohoi,dar şi datorită unei intense activităţi sectare. 

În anul 2001, prin grija şi stăruinţa Pr. Ailenei Bogdan şi a Pr. Muha Constantin, slujitori ai parohiei Sf. Dumitru Dorohoi,  s-a obținut din partea S.C Doroca SRL, un teren de 20 ari, pentru construirea unei biserici.

În perioada 2001-2005, sub păstorirea  Pr. Muha Constantin, paroh al Parohiei Sf. Dumitru şi Director al Seminarului Teologic Dorohoi, s-au perfectat actele de donaţie a pământului, s-a împrejmuit locul cu gard din stâlpi de fier şi plase de leaţuri cu ostreţe din lemn, s-a săpat fântâna din curte.

Prin purtarea de grijă a  Pr.Călinescu Mihail, împuternicit pentru acest lucru, sunt efectuate studiile topo şi geo pentru proiectul bisericii din Dealu Mare şi se întocmeşte proiectul. În data de 21mai 2005 s-a sfinţit locul de biserică din Dealu Mare de către un sobor de preoţi în frunte cu P.S. Sa, Prea Sfinţitul Calinic Botoşăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. În cursul anului 2005, s-au achiziţionat materiale de construcţie în valoare de 6700 RON.

Din luna mai 2006, filia Dealu Mare devine parohie independentă, având hramul “ Sf.Prooroc  Ilie Tesviteanul”.

În luna august 2006, primindu-se de la Secretariatul de Stat pentru Culte suma de 25.000 RON, dar şi cu ajutorul credincioşilor din cele două parohii, prin strădania PC Pr. Bogdan Călinescu, s-a turnat temelia bisericii.

Pe data de 10 septembrie 2006, IPS Daniel a hirotonit ca preot,  pentru această parohie,  pe diac. Apetrei Ioan-Ştefan, absolvent al Seminarului “ Sf. Ioan Iacob Dorohoi”, promoţia 1994-1999, şi al Facultăţii de Teologie “Dumitru Stăniloae”, Iaşi.

Până la sfârşitul anului 2006, împreună cu membrii Consiliului Parohial, s-au făcut demersuri privind strângerea de fonduri şi achiziţionarea de materiale de construcţie. În prima perioadă a anului 2007, s-au făcut primele lucrări de amenajare a noului şantier, s-a realizat alimentarea cu energie electrică.

Lucrările de zidire a bisericii au început pe 13 iunie 2007 şi au fost finalizate în primăvara anului 2009, cu ajutorul şi participarea credincioşilor din parohie şi din mun. Dorohoi, o contribuţie importantă avându-o  familia d-nului Gheorghe Rotaru din Dorohoi,  administrator al S.C. Nordic Romar SRL.

În aceeași perioadă  a fost realizată și aprobată documentația pentru începerea lucrărilor de pictare a bisericii. În anul 2010 a fost pictat altarul bisericii, continuându-se în anul 2011 cu pictarea pronasului de către pictorul Drăgoi Gheorghe din Bosanci, Suceava.

De asemenea, prin osteneala și contribuția financiară a d-nului Gheorghe Rotaru, în anul 2010, a fost montat sistemul de încălzire a bisericii, s-a construit casa praznicală și un lumânărar și s-a turnat temelia unui centru social,  a cărui construcție este în derulare în prezent.

Noua biserică se află în stadiul de finalizare a picturii.